Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20549/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
20549/13-10-2016 
6.004 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:50 π.μ.