Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20552/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
20552/13-10-2016 
 156Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:0 π.μ. και ώρα λήξης 09:20 π.μ.