Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20551/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
20551/13-10-2016
14.927 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 09:50 π.μ.