Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 19866/05-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
19866/05-10-2016
6.556Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.