Απογραφή Αμπελουργικών Εκτάσεων με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΩΡΑΣ

                                                                                                                                        

 

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας