Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους για το Αμπέλι

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
(Τμήμα Αμπέλου & Ξηρών Καρπών)