Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας

Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για κυκλοφορία παράνομου σκευάσματος φυτοπροστατευτικού προϊόντος με ονομασία GORAGEN (03.08.16)
Ενημερωτικό τεχνικό δελτίο σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα (20.04.16)
Φυτοπαθολογικό Βακτήριο Xylella Fastidiosa (30.04.15)
Ενημερωτικό τεχνικό δελτίο γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων

Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών