Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών: 08/12/2014 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 09/01/2015