Διακήρυξη αριθμ. 3422/Χ.Δ/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

Καταληκτική Ημερομηνία : 04/09/2013