Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας

 

Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19-7-2013 έως και 29-7-2013. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Απόφαση αριθμ. 1233/12-06-2013  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στην υπηρεσία μας 02-08-2013, οπότε το δεκαήμερο των ενστάσεων ξεκινάει απο την επομένη της ανάρτησης