Διακηρύξεις Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ

    • Υπολογισμός ύψους εγγυήσεων για τους διαγωνισμούς δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ του 2013