Νέστος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Νέστος

Ποταμός της Βαλκανικής στην Δυτική Βουλγαρία και την Βόρεια Ελλάδα που χωρίζει την Α. Μακεδονία από την Δ. Θράκη. Πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας, στην αρχή αποτελείται από δύο βραχίονες, τον Ασπρο και Μαύρο Νέστο, που στην πορεία τους ενώνονται μαζί και με πολλούς άλλους παραπόταμους. Μπαίνει στο ελληνικό έδαφος από τα ΒΔ του νομού Δράμας από τη βαθιά κοιλάδα που σχηματίζεται από τις απολήξεις του Ορβήλου και της Ροδόπης. Διασχίζει ολόκληρο το νομό Δράμας, διέρχεται μεταξύ των συνόρων των Νομών Καβάλας και Ξάνθης και αφού εγκαταλείψει τους ορεινούς όγκους εξαπλώνεται νότια προς το Θρακικό Πέλαγος, με τη μορφή ριπιδίου, απέναντι από τη Θάσο, σχηματίζοντας Δέλτα. Έχει συνολικό μήκος 234 km από τα οποία τα 130 βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος. Η λεκάνη απορροής του ανέρχεται σε 6.178 km2, από τα οποία το 60% ανήκει στη Βουλγαρία, το μέσο ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων είναι 830 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού 2.070 x 106m3 νερού. Με τα νερά του Νέστου αρδεύονται περί τα 250.000 στρέμματα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης.

Έχει υποστεί αλλοιώσεις από την αναρίθμηση της ροής των υδάτων του, με την κατασκευή των φραγμάτων Θησαυρού (ωφέλιμη χωρητικότητα 700 x 106 m3), Πλατανόβρυσης, Τεμένους και Τοξοτών προκειμένου τα νερά του να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας και για αρδευτικούς σκοπούς.

Δέχεται ρεύματα από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει και εισερχόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα από τα πιο καθαρά ποτάμια της χώρας.

Έχει πλούσια βλάστηση και το φαράγγι του αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά και θηλαστικά. Σημαντικό ήταν και το παραποτάμιο υδροχαρές δάσος του Κοτζά Ορμάν (Μεγάλο Δάσος), το οποίο μέχρι το 1946 κατελάμβανε έκταση 72.000 στέμματα. Καταστράφηκε από τις παράνομες εκχερσώσεις και καταπατήσεις, προκειμένου να μετατραπεί σε γεωργική γη. Σήμερα διασώζονται ελάχιστα τμήματά του.

Το Δέλτα του σχεδόν στο σύνολό του αποτελείται από γεωργική γη, καθώς και παράκτιες λιμνοθάλασσες στην δυτική του πλευρά. Αποτελεί αξιόλογο υγρότοπο και έχει σημαντική αξία από ορνιθολογικής πλευράς. Προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων