Έβρος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Έβρος

Ο μεγαλύτερος ποταμός των Βαλκανίων, μετά τον Δούναβη, έχει μήκος 490 km και πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας, όπου και ονομάζεται Μαρίτσα. Έχει μήκος 515 km, από τα οποία τα 15km αποτελούν φυσικό όριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και τα 203 km μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος στον κόλπο της Αίνου, όπου σχηματίζει εκτεταμένο Δέλτα. Η έκταση του Δέλτα ανέρχεται σε 200 km2, από τα οποία τα 105 km2 ανήκουν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στην Τουρκία. Τούρκικα το Δέλτα ονομάζεται Γκιαούρ Αντά (νησί των απίστων). Η λεκάνη απορροής του ποταμού καλύπτει επιφάνεια 27.465 km2 και η μέση ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 6.800 x 106 m3.

Τροφοδοτείται από σημαντικό αριθμό παραποτάμων κατά τη διαδρομή του στο βουλγάρικο έδαφος, ενώ στην Ελλάδα δέχεται τα νερά των ποταμών Άρδα και Ερυθροπόταμου, παρά το Τυχερό συμβάλλει στον Έβρο και ο ποταμός Εργίνης που προέρχεται από την ανατολική Θράκη. Το πλάτος του φθάνει και τα 150 m και το βάθος του εως και τα 2 m. Συχνά κατά το χειμώνα πλημμυρίζει και καλύπτει τεράστιες εκτάσεις. Με τα νερά του Έβρου αρδεύονται σήμερα περί τα 145.000 στρέμματα στις περιοχές Πέπλου Φερών.

Έχει υποστεί αλλοιώσεις από την διευθέτηση της ροής των υδάτων του (η γνωστή ευθυγράμμιση), την κατασκευή αναχωμάτων, τις επιχωματώσεις, τις υπεραντλήσεις και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

Δέχεται ρύπους κυρίως από γεωργικές δραστηριότητες, αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, ενώ σημαντική είναι και η εισαγόμενη ρύπανση. Κατά τους θερινούς μήνες, με τη μείωση των παροχών, του δέχεται έντονη την επίδραση των νερών της θάλασσας και παρατηρείται αύξηση της αγωγιμότητας των υδάτων του σε μεγάλο βάθος από τις εκβολές.

Το Δέλτα του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αποτελείται από τις λίμνες: Σκέπη και Νυμφών, τις λιμνοθάλασσες Μονολίμνη ή Παλούκια, Δράνα ή Δράκοντος και Λακί, αλοέλη, θίνες, αμμονησίδες. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα και θηλαστικά. Πλούσια είναι και η χλωρίδα του, οι δε αλοφυτικές του διαπλάσεις είναι από τις πιο εκτεταμένες στην Ελλάδα.

Ο Βιργίλιος τον ονόμαζε Οίαγρο, από το όνομα του Βασιλιά των Θρακών Οίαγρο, πατέρα του Ορφέα. Αρχικά είχε το θρακικό όνομα Ρόμβος. Το σημερινό του όνομα Έβρος, το έλαβε από τον Έβρο, γιο του Βασιλιά της Θράκης Κάσσανδρου. Σύμφωνα με την εκδοχή, ο Έβρος απέκρουσε τον έρωτα της μητριάς του Δαμασίππης, η οποία για να τον εκδικηθεί τον συκοφάντησε άδικα στον πατέρα του. Ο Έβρος για να αποφύγει την μήνιν του πατέρα του, έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε, για να τον τιμήσουν οι Θράκες ονόμασαν τον ποταμό Έβρο.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων