Βοιωτικός Κηφισός

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Κηφισσός (Βοιωτικός), ή Φωκικός, ή Μαυρονέρι

Ποταμός της Aνατολικής Στερεάς στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, πηγάζει από τον Παρνασσό σε υψόμετρο 900 m, το μήκος του φθάνει τα 60 m και εκβάλλει μέσω σήραγγας στην λίμνη Υλίκη σε υψόμετρο 80 m.

Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 2.420 km2, το ύψος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης ανέρχεται σε 1.020 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού σε 2.460 x 106 m3, η δε μέση ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 540 x 106 m3.

Τροφοδοτείται από τα νερά των ρευμάτων: Αποστολιά, Λιβαδόρραχη, Κουνανίτη, Ξηρόρεμα, Παλιαμπελόρρεμα, Αγοριανίτη, Μηλόρεμα, Κεραμιδίου, Μέλανα, Πλατανιάς και Έρκυνα.

Άλλοτε τα νερά του τροφοδοτούσαν την λίμνη Κωπαϊδα, η οποία σήμερα έχει αποξηρανθεί. Σήμερα με τα νερά του καλύπτει μέρος των αρδευτικών αναγκών (50% περίπου) της πεδιάδας της Κωπαϊδας.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων