Λούρος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Λούρος

Ποταμός της Ηπείρου, πηγάζει από το όρος Τόμαρος του νομού Ιωαννίνων σε υψόμετρο 600 m, έχει μήκος 73 km και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο. Η επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ανέρχεται σε 785 km2, το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων φθάνει τα 1.950 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού υπολογίζεται σε 1.530 x 106 m3, η δε συνολική ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 890 x 106 m3 νερού.

Στις εκβολές του με τις προσχώσεις του καθώς και τις προσχώσεις του ποταμού Άραχθου έχουν δημιουργηθεί βαλτώδεις εκτάσεις και λουρονησίδες, που με τη δράση των ανέμων και της θάλασσας δημιουργήθηκαν οι λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό, Ροδιά, Λογαρού και Τσοπέλι, οι οποίες αποτελούν σπουδαία ιχθυοτροφεία.

Δέχεται ρύπους από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και από μη σημειακές ρυπάνσεις από γεωργικές δραστηριότητες, έχει υποστεί αλλοιώσεις από αμμοληψίες, την κατασκευή αρδευτικών έργων και την κατασκευή φραγμάτων. Έχει κατασκευασθεί και το φράγμα της ΔΕΗ ύψους 22 m για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 10 MW.

Οι εκβολές του περιλαμβάνονται στον υγρότοπο του Αμβρακικού και προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ.

Με τα νερά του ποταμού Λούρου αρδεύονται περί τα 120.000 στρέμματα, από τα οποία 63.000 ανήκουν στο νομό Πρεβέζης και 57.000 στο νομό Άρτας.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων