Αχέροντας

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Αχέροντας, ή Μαύρος, ή Μαυροπόταμος, ή Φαναριώτικος, ή Καμαριώτικο ποτάμι, ή Αχέρας

Ποταμός της Ηπείρου, πηγάζει από το όρος Τόμαρος σε υψόμετρο 1.600 m, διέρχεται από τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας σε μήκος 50 km και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος.

Η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ανέρχεται σε 763 km2, το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων φθάνει τα 1.700 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού υπολογίζεται σε 1.297 x 106 m3, η δε συνολική ετήσια απορροή εκτιμάται σε 740 x 106 m3 νερού.

Ο Αχέρων σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν καταχθόνιος ποταμός και αποτελούσε τον κυριότερο ποταμό του κάτω κόσμου που και μόνο το όνομά του ήταν ικανό να εκφράσει τον Άδη και τη φρίκη του. Ο Αχέρων στις εκβολές του σχημάτιζε την Αχερουσία λίμνη, της οποίας οι λιμνώδεις αναθυμιάσεις των ελών της και το σκοτεινό της χρώμα τη συνέδεσαν με τον Άδη, όπου ο νεκροπομπός οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών.

Έχει υποστεί αλλοιώσεις από την κατασκευή φραγμάτων, τις απολήψεις νερού για άρδευση, τις αμμοληψίες και δέχεται ρύπους από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα καθώς και από την άσκηση της γεωργίας.

Ο ποταμός καθώς και οι εκβολές του αποτελούν κρίκο της αλυσίδας των υγροτόπων της δυτικής Ελλάδας και έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 2000».

Με τα νερά του αρδεύονται περί τα 85.000 στρέμματα, από τα οποία τα 28.000 ανήκουν στον νομό Θεσπρωτίας και τα 57.000 στο νομό Πρέβεζας.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων