Καλαμάς

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Καλαμάς, ή Θύαμις

Ποταμός της Ηπείρου, έχει τις πηγές του στο όρος Μιτσικέλι σε υψόμετρο 1.300 m, ρέει μέσα από τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, το μήκος του φθάνει τα 115 km.

Η λεκάνη απορροής του καλύπτει επιφάνεια 1.831 km2, η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή έχει ύψος 1.550 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού ανέρχεται σε 2.770 x 106 m3, η δε μέση ετήσια απορροή εκτιμάται σε 1.800 x 106 m3 νερού.

Στις εκβολές του σχηματίζει με τις προσχώσεις του εκτεταμένο δέλτα εκτάσεως 13,50 km2, όπου υπάρχουν λουρονησίδες, θίνες, λιμνοθάλασσες, έλη με αλμυρά - υφάλμυρα νερά και είναι ενταγμένο στο δίκτυο «Φύση 2000».

Ο Καλαμάς θεωρείται καθαρό ποτάμι, παρ’ όλα αυτά έχει υποστεί αλλοιώσεις από αμμοληψίες, επιχώματα, απολήψεις νερού και την κατασκευή φραγμάτων για άρδευση.

Με τα νερά αρδεύονται εκτάσεις 35.000 στρεμμάτων στο νομό Θεσπρωτίας και 30.000 στρεμμάτων στο νομό Ιωαννίνων.

Στην περιοχή του Καλαμά έλαβαν χώρα οι μάχες κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, όπου έγινε και αναχαίτιση των Ιταλικών στρατευμάτων.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων