Βοϊδομάτης

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Βοϊδομάτης, ή Βίκος

Ποταμός της Ηπείρου, στον Νομό Ιωαννίνων, παραπόταμος του Αώου. Πηγάζει από το βουνό Βραδέτο της Τύμφης, σε υψόμετρο 1.500 m και χύνεται στον ποταμό Αώο σε υψόμετρο 500 m. Το μήκος του ανέρχεται σε 25 km και η λεκάνη απορροής του καλύπτει επιφάνεια 384 km2, η δε μέση ετήσια παροχή ανέρχεται 21 m3/sec. Τροφοδοτείται από τους ποταμούς Λάκκο Βιτσικού, Μέγα Λάκκο, Ξηροπόταμο και τα ρέματα Σκακκιλιώτικο, Αμαρόδα, Βερόγκα, Μεζαριά.

Με τα νερά του αρδεύονται 4.500 στρέμματα των δικτύων Αριστερής όχθης Βοϊδομάτη και Κλειδωνιάς.

Ο Βοϊδομάτης διασχίζει το φαράγγι του Βίκου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό Δρυμό (Βίκου- Αώου) όπου σε μήκος 8 km υψώνονται κάθετα τα τοιχώματα του φαραγγιού που φθάνουν μέχρι ύψος 800 m.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων