Σαραντάπορος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Σαραντάπορος

Ποταμός της Ηπείρου και Μακεδονίας, στους νομούς Καστοριάς και Ιωαννίνων. Πηγάζει από το όρος Μαύρη Πέτρα του Γράμμου σε υψόμετρο 1.500 m και χύνεται στον ποταμό Αώο σε υψόμετρο 400 m παρά τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Το μήκος του φθάνει τα 50 km και η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 870 km2. Τροφοδοτείται από τα νερά των ρεμάτων Ζουζουλιώτικο, Βουρμπιανίτικο, Βατσινιά, Γκοτσανίκο, Χερσότοπο, Σμίξι, Βαθύλακκο και Βουρκοπόταμο, η δε μέση ετήσια παροχή του ανέρχεται σε 6,93 m3/sec.

Με τα νερά του αρδεύονται 1.600 στρέμματα του αρδευτικού Μελισσόπετρας-Καλόβρυσης.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων