Αώος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Αώος, ή Βοβούσα, ή Βογιούσα, ή Αίας

Ποταμός της Ηπείρου και της Αλβανίας, πηγάζει από το Μαυροβούνι της οροσειράς Πίνδου σε υψόμετρο 1.300 m και εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα.

Η λεκάνη απορροής του καλύπτει επιφάνεια 2.090 km2, το ύψος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης είναι 1.900 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού ανέρχεται σε 3.965 x 106 m3, η μέση συνολική ετήσια απορροή εκτιμάται σε 2.554 x 106 m3 νερού, η δε μέση ετήσια παροχή στην γέφυρα της Κόνιτσας είναι 27 m3/sec.

Μαζί με το Βίκο αποτελεί Εθνικό Δρυμό, όπου στη ζώνη προστασίας του περιλαμβάνει το φαράγγι του Βίκου και τη χαράδρα του Αώου, ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα τοπία της χώρας.

Έχει υποστεί αλλοιώσεις από αμμοληψίες, απολήψεις νερού και στις πηγές του έχει κατασκευαστεί φράγμα από τη ΔΕΗ, για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων