Νέδας

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Νέδα

Ποταμός της Δυτικής Πελοποννήσου, μεταξύ των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας. Πηγάζει από το Λύκαιον όρος της Αρκαδίας, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ζευς και μάλιστα λούστηκε στον ποταμό Νέδα. Την ονομασία του την οφείλει στη Νέδα, μια από τις τρεις νύμφες που έθρεψαν και μεγάλωσαν το Δία. Χύνεται στον Κυπαρισσιακό κόλπο, έχει μήκος 30 km, η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ανέρχεται σε 290 km2, η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 900 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού φθάνει τα 261 x 106 m3, η δε συνολική ετήσια απορροή εκτιμάται σε 90 x 106 m3.

Η λεκάνη απορροής του και οι όχθες του καλύπτονται από δάση πεύκων (Pinus halepensis) καθώς και από αροτραίες καλλιέργειες και ελαιώνες. Δέχεται πιέσεις από υγρά απόβλητα οικισμών και βιοτεχνιών, από γεωργική ρύπανση μη σημειακής μορφής και γίνονται απολήψεις των υδάτων του για άρδευση.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων