ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014


Άρθρο

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη,
για τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»

«Οι τέσσερις στόχοι της ελληνικής Προεδρίας»


«H ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από τη χώρα μας συμπίπτει με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014 – 2020. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, μεσούσης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και σε διάστημα λίγων μηνών λόγω της διεξαγωγής των ευρωεκλογών το Μάιο, η Ελλάδα θα κληθεί να προχωρήσει στο εφαρμοστικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, δηλαδή στους τέσσερις κανονισμούς που διέπουν: πρώτον τις άμεσες ενισχύσεις, δεύτερον το αναπτυξιακό κομμάτι της νέας ΚΑΠ, τρίτον την Κοινή Οργάνωση Αγοράς που φέρνει πολλές αλλαγές στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα της τα βήματα και φυσικά τον τέταρτο κανονισμό που είναι ένας οριζόντιος κανονισμός που έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει 4 βασικούς στόχους/κατευθύνσεις στη Γεωργία και Αλιεία, που είναι μοχλοί ευημερίας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα, θα υποστηριχθούν κατά την άσκηση της ελληνικής Προεδρίας, τόσο μέσα από την προώθηση φακέλων, όσο και με την οργάνωση εκδηλώσεων/συνεδρίων: ποικιλομορφία, ποιότητα, βιωσιμότητα και εξωστρέφεια.
Οι προαναφερόμενοι στόχοι είναι σημαντικοί για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και Αλιείας σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα μπορούν να προωθηθούν και να προτιμηθούν από τον ενημερωμένο καταναλωτή, στηριζόμενα στην ιδιαιτερότητα της ποικιλομορφίας και στην ποιότητα. Η άσκηση βιώσιμης γεωργίας και αλιείας θα εξασφαλίσει καλύτερο μέλλον για τους γεωργούς και τους αλιείς.
Η προεδρία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, στην ανάδειξη της ποικιλομορφίας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων καθώς και στη βιωσιμότητα του τομέα και την εξωστρέφεια. Η μετατροπή της ευρωπαϊκής αγροτικής ποικιλομορφίας σε δύναμη θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της Αθήνας, στις 4-6 Μαΐου.

  • Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του τομέα η πλήρης εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα γίνει με την προώθηση των «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων», ώστε οι Ευρωπαίοι γεωργοί να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον προγραμματισμού.
  • Η πρόταση προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες στοχεύει στην ανάδειξη της γνησιότητας των προϊόντων, στην πολιτική ποιότητας, σε μέτρα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις διαφορετικές και εξειδικευμένες ανάγκες κάθε αγοράς, καθώς και στην αύξηση εξαγωγών και στην εξωστρέφεια.
  • Όλες οι πτυχές συνδέονται με την πολιτική ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με τη βιολογική γεωργία, όπου η προεδρία θα ανοίξει τη συζήτηση για τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων και την καθιέρωση Ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας για την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα νησιώτικης γεωργίας.
  • Βελτιώσεις στη λειτουργία βασικών προϊόντων της ΚΟΑ όπως είναι τα φρούτα και το γάλα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.
  • Η προώθηση του προγράμματος διανομής γάλακτος, φρούτων, αλλά και άλλων γεωργικών προϊόντων σε μαθητές συμβάλλει στην εκπαίδευση-παρακίνηση των μαθητών προς την κατανάλωση υγιεινών τροφών και την επαφή τους με τους αγρούς.

Στον κτηνιατρικό τομέα και συγκεκριμένα στα γαλακτοκομικά θα επιδιωχθεί η προώθηση κατευθύνσεων για περαιτέρω δράση για τη διαμόρφωση του νέου καθεστώτος στην αγορά των γαλακτοκομικών, μετά το 2015.

Στον φυτοϋγειονομικό τομέα, θα προωθηθούν θέματα που περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πακέτο για την υγεία των φυτών και των ζώων, με στόχο μία ασφαλέστερη αγροδιατροφική αλυσίδα και ένα εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο.

Στην αλιεία, σε συνέχεια της έγκρισης των δύο βασικών κανονισμών για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υιοθέτηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η εξέταση της σημαντικής πρότασης κανονισμού για την «απαγόρευση των απορρίψεων» επιδιώκει την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων αλιευτικών πόρων και την περιβαλλοντική αειφορία.

Η αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, σοβαρός κίνδυνος για την εξάντληση των αποθεμάτων και την υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, θα συνεχιστεί.

Η Διεθνής Διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την «Αλιευτική ικανότητα», (Μάρτιος 2014), έχει στόχο τη συνέχιση των συζητήσεων για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο και συμβάλει στην άσκηση βιώσιμης αλιείας, για ένα καλύτερο μέλλον του κλάδου.

Η ελληνική προεδρία αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα μας, αλλά και για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καλείται να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να προεδρεύσει σε όλη την Ευρώπη για τη γεωργία και την αλιεία, σε μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (ΚΑΠ) και στην έναρξη της επόμενης. Επιδιώκουμε μια λιτή, αλλά αποτελεσματική προεδρία. Είναι η επιλογή της χώρας μας και του υπουργείου η παραγωγή, διάθεση και εξαγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροτικών προϊόντων και αποτελεί ευκαιρία να αναδείξουμε τώρα - επί της ελληνικής προεδρίας - τα ποικίλα παραγωγικά συστήματα της χώρας μας που στηρίζονται στην ποιότητα και αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας».