ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Άρθρο

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη,
στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»

«Αναπτυξιακά έργα για την αειφόρο διαχείριση του νερού»

«Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους για τη γεωργία μας και βρίσκεται υπό περιορισμό. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται σε αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο γιατί έτσι πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, αλλά γιατί έτσι επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται, δηλαδή, ιδιαίτερη έμφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω της νέας ΚΑΠ, για να διαχειριστούμε με αειφόρο τρόπο αυτόν τον τόσο σημαντικό πόρο για τη γεωργία, αναλογιζόμενοι και τα προβλήματα από τις επερχόμενες κλιματολογικές αλλαγές, που θα κάνουν αυτόν τον πόρο ακόμη πιο περιορισμένο. Επιπλέον, παράγοντες όπως η κακοδιαχείριση και η μη σωστή χρήση του νερού τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης και ο ανταγωνισμός που δέχεται το νερό της άρδευσης των αγρών από το νερό της ύδρευσης των αστικών κέντρων επιβάλλουν τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού και τη λήψη κατάλληλων μέτρων, για τη σωστή και ορθολογική αξιοποίηση του νερού άρδευσης.

Τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να είναι άλλα παρά η κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως φράγματα και λιμνοδεξαμενές που συλλέγουν το επιφανειακό νερό, καθώς και η κατασκευή ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, που το αξιοποιούν με ταυτόχρονη εξοικονόμησή του για την άρδευση των καλλιεργειών, σε συνδυασμό και με άλλα έργα, όπως ο τεχνητός εμπλουτισμός καρστικών συστημάτων, δηλαδή η εισαγωγή με διάφορα τεχνικά μέσα πρόσθετων ποσοτήτων νερού στα υδροφόρα στρώματα από επιφανειακό νερό ή από νερό χειμάρρων, καθώς και ο έλεγχος της χημικής ποιότητας των αρδευτικών υδάτων.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χρηματοδοτούμε σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομών μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού προϋπολογισμού 495.000.000 ευρώ. Παράλληλα, συμπράττουμε και με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα αξιοποιώντας κτιριακές και άλλες υποδομές του υπουργείου προκειμένου να υλοποιήσουμε από κοινού δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αφορούν σημαντικές πτυχές της γεωργίας, με άμεση προοπτική αξιοποίησης από τις τοπικές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα το Πρότυπο Εκπαιδευτικό και Επιδεικτικό Αγρόκτημα Εφαρμογών της Γεωθερμίας που δημιουργούμε σε σύμπραξη με το Δήμο Νέστου στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές και σημαντικές αναπτυξιακές επενδύσεις, που θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγική διαδικασία και θα προσδώσουν μακροχρόνια οφέλη στον πρωτογενή τομέα αλλά και στην ποιότητα των νερών άρδευσης των αγροτικών περιοχών της χώρας. Επίσης, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που γίνονται ανά τις περιφέρειες σε όλη τη χώρα θα έχουν πολλαπλές χρήσεις, με ποικιλότροπα οφέλη τόσο για τον τόπο, όσο και για την εθνική μας οικονομία σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.

Ένα τέτοιο μεγάλο σύμπλεγμα αναπτυξιακών έργων, ίσως από τα πιο ολοκληρωμένα για ένα νομό, πραγματοποιούμε στο νομό Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα, αρχίζοντας από το Νεστόριο, όπου υλοποιείται έργο συνολικού προϋπολογισμού 29.733.636 ευρώ και αφορά στην κατασκευή φράγματος Νεστορίου αλλά και αρδευτικών δικτύων με υδροδότηση από τον ποταμό Νέστο.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου της περιοχής θα είναι πολλαπλά. Πρώτα απ' όλα, από οικονομική άποψη, θα δεκαπλασιάσουμε σχεδόν το εισόδημα των αγροτών των αρδευόμενων περιοχών από την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, ενώ τα ακαθάριστα (προ φόρων) ετήσια λειτουργικά κέρδη από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας τα υπολογίζουμε σε περίπου 1.075.000 ευρώ. Επιπλέον, δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης των οικισμών της Καστοριάς, ενώ, επίσης, η τουριστική αξιοποίηση του ταμιευτήρα -που είναι κοντά στο γνωστό πάρκο στον ποταμό Αλιάκμονα, όπου κάθε χρόνο διεξάγεται το γνωστό River Party, το οποίο φέρνει χιλιάδες επισκεπτών στην ακριτική αυτήν περιοχή- της αναρρυθμιστικής δεξαμενής του φράγματος και των λοιπών έργων θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Γράμμου. Τέλος, μία ακόμη χρήση του αποθηκευμένου νερού στον ταμιευτήρα αποτελεί ο ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών ελικοπτέρων, για την κατάσβεση πυρκαγιών σε περίπτωση που αυτές εκδηλωθούν στις γύρω δασικές εκτάσεις του Γράμμου, τα οποία έως τώρα έπρεπε να πετάξουν σε μεγάλες αποστάσεις για προμήθεια νερού από τη λίμνη Καστοριάς.

Τα αρδευτικά δίκτυα που δρομολογήθηκαν και θα ακολουθήσουν την κατασκευή του φράγματος (συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 4.480.000 ευρώ) θα καλύψουν τις μεγάλες αρδευτικές ανάγκες των αγροτικών καλλιεργειών έκτασης 72.900 στρεμμάτων, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες ποσότητες νερού, λύνοντας το πρόβλημα της περιοχής που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα και εκτείνεται από το Νεστόριο μέχρι το χωριό Μανιάκοι. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή, επειδή θα οδηγήσει σε εντατικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγής -καλαμπόκια, φασόλια, τριφύλλια. Έτσι, άμεσα θα υποστηριχθεί η μεγαλύτερη παραγωγή των εξαιρετικών οσπρίων του τόπου, όπως τα γνωστά φασόλια Καστοριάς κ.ά., αλλά έμμεσα θα βοηθήσουν και την κτηνοτροφία του τόπου, διότι θα δίνουν τη δυνατότητα να παραχθεί ντόπια φτηνότερη ζωοτροφή, χωρίς να χρειάζεται η δαπανηρή μεταφορά της από μεγαλύτερες αποστάσεις. Με τον τρόπο αυτόν πιστεύουμε ότι θα αναβαθμιστεί η ακριτική αυτή περιοχή του τόπου μας, που έχει όμως τόσο μεγάλες δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και στην κτηνοτροφία κ.λπ.

Πέραν όμως αυτών, στην περιοχή της Καστοριάς και συγκεκριμένα στη Διποταμιά υλοποιείται και ένα άλλο σημαντικό έργο από το ΥπΑΑΤ. Πρόκειται για μελέτη φράγματος και αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού εκπόνησης μελέτης 722.000 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή φράγματος αποθηκευτικού χώρου νερού 900.000 m3 και αρδευτικού δικτύου που θα εξυπηρετεί την άρδευση επιπλέον 3.500 στρεμμάτων. Έργο σημαντικό, που θα συμβάλει και αυτό στην αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας. Έργο επίσης σημαντικό και για την κτηνοτροφία, μιας και στη Διποταμιά ξεκίνησε τη λειτουργία του και ένα κτηνοτροφικό πάρκο.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όμως, εκτός από τα αναφερόμενα έως τώρα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, υλοποιούμε και άλλα 10 μικρότερα έργα στην περιοχή της Καστοριάς, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης ύψους 5.370.630,80 ευρώ, που αφορούν, πέραν των 2 αρδευτικών δικτύων στο Κρανοχώρι και την Πτελέα, συνολικού προϋπολογισμού 615.000 ευρώ το καθένα, διαμορφώσεις χώρων για εκδηλώσεις και αθλοπαιδιές, αναπλάσεις πλατειών.

Πολλά έργα, καινοτόμα, και με πολλά οφέλη υλοποιούνται στο νομό Καστοριάς από το υπουργείο μας για τους πολλούς αγρότες που ζουν στην παραμεθόριο. Έχουμε χρέος αυτόν τον τόσο πολύτιμο φυσικό πόρο να τον διαχειριστούμε σωστά, να τον διαχειριστούμε αειφόρα. Αφουγκραστείτε τα παιδιά που δε γεννήθηκαν ακόμα. Πρέπει και αυτά να βρουν χωράφια και αυτά να βρουν νερό και να βρουν τρόπους να παράγουν».