ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 02 Απριλίου  2013

Άρθρο
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη στην εφημερίδα Καθημερινή

«Μια αναπτυξιακή τομή στη γεωργία»


«Λίγοι γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τις υποδομές που κυρίως έχουν αναπτυχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – τον αρμόδιο φορέα του ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σύγχρονων υποδομών, που μπορούν να παρέχουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες όχι μόνο στους ίδιους τους αγρότες και δικαιούχους, αλλά και σε μια σειρά άλλων φορέων και κρατικών υπηρεσιών. Πυρήνας αυτής της μεγάλης υποδομής είναι ο ψηφιακός χάρτης όλης της χώρας (στεριά και θάλασσα), όπου με τη χρήση της σύγχρονης γεωπληροφορικής ο καθένας μπορεί από τον υπολογιστή του να έχει γεωγραφικές συντεταγμένες, την περίμετρο και την ακριβή έκταση του αγροτεμαχίου ή της περιοχής που θέλει να μετρήσει. Επιπρόσθετα, με αυτή την πληροφορία το σύστημα μπορεί να δίνει άλλα στοιχεία, όπως: το είδος της καλλιέργειας που έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, τα στοιχεία του εδάφους, αν είναι βοσκότοπος, αν υπάρχει στάβλος και τι ζώα έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος αγρότης κ.ά.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα του συστήματος, που αποτελεί το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ), όπως ονομάζεται; Βασίζεται σε μοντέρνα και σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί να υπάρξει πρόσβαση εξ αποστάσεως και κυρίως διαθέτει πλέον επικαιροποιημένα και ανανεωμένα στοιχεία κάθε έτος, από τους 760.000 και πλέον δικαιούχους ενισχύσεων και κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων από όλη την επικράτεια. Από το τελευταίο νησί της νησιωτικής Ελλάδος, τις ορεινές περιοχές και τους βοσκοτόπους ώς τις καλλιέργειες της πεδινής, η όλη διαδικασία είναι πλήρως μηχανογραφημένη και ψηφιοποιημένη. Δεν υπάρχει υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων - αιτήσεων πλέον, ούτε ανάγκη μετακινήσεων των αγροτών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες αγροτικό κτηματολόγιο, που περιλαμβάνει 6,5 εκατ. χωράφια και άλλες εκτάσεις με την περίμετρο, το εμβαδόν, την ακριβή θέση και τοποθεσία.
Οι παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες διευκολύνουν και απλοποιούν τις σχετικές διαδικασίες συναλλαγής του κοινού με το ΥΠΑΑΤ και τις περιφερειακές υπηρεσίες του. Αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνουν το κόστος τους και διασφαλίζουν πλέον τη διαφάνεια των συναλλαγών. Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στον εξορθολογισμό, τη στοχευμένη ανακατανομή και τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών. Πρόκειται για τη συντονισμένη αντίδραση της Πολιτείας σε φαινόμενα λαθροχειρίας, μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών που προσφέρει το ηλεκτρονικό σύστημα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και την επιβράβευση των εντίμων συναλλασσόμενων πολιτών.
Ηδη το υπουργείο προσπαθεί να εξελίξει και να αναπτύξει αυτή τη βασική υποδομή και την επεκτείνει σε εφαρμογές ώστε να υπάρξει συνέργεια και νέα εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη. Λίγος κόσμος ξέρει όμως ότι οι αγρότες ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που έχουν λάβει οποιαδήποτε στιγμή του εικοσιτετραώρου, αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής, ανεξάρτητα αν είναι σε ώρες εργασίας ή όχι τα τραπεζικά υποκαταστήματα. Οσοι δε παραχωρούν τον αριθμό του κινητού τους με τη δήλωσή τους, ενημερώνονται με μηνύματα απευθείας στο κινητό τους. Επιπλέον, μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό οι κατά κυρίως επάγγελμα αγρότες, χωρίς να κάνουν καμία ενέργεια. Να λάβουν αμέσως αντίγραφο ΟΣΔΕ της προηγούμενης χρονιάς χωρίς καμία επιβάρυνση και με το απόσπασμα της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων να μεταβιβάζουν χωρίς κόστος της μέτρησης και του σκαριφήματος του αγροτεμαχίου τους. Πέραν αυτού, όμως, χρησιμοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ, το ΥΠΑΑΤ αναπτύσσει νέα εργαλεία και δυνατότητες ώστε αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, όπως: οι συναλλαγές των αγροτών με το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή η δημιουργία κάρτας για τη διαχείριση του αγροτικού πετρελαίου. Η είσπραξη επιστροφής ΦΠΑ, όπου τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων θα συσχετίζονται με τις δηλούμενες εκτάσεις και ζώα των καλλιεργητών. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου από το 2014. Η δημιουργία υποδομής για ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων περιοχών στις λεγόμενες λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διευκολύνοντας για πρώτη φορά την προσβασιμότητα των περιοχών αυτών στο Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, βάζει στον κόσμο της πληροφορικής και την πιο απομακρυσμένη γωνιά του τόπου μας. Το ψηφιακό υπουργείο e-ΥΠΑΑΤ αποτελεί στρατηγική επιλογή μας. Προχωρούμε στην πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο σχεδίου που περιλαμβάνει τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του υπουργείου προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές, σηματοδοτώντας έτσι τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική εποχή. Ο πολίτης θα έχει ελεύθερη, ανοιχτή, διαρκή και άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η πρόσβασή του στα έγγραφα αποτελεί καίριο στοιχείο της πολιτικής για τη διαφάνεια στην ενημέρωση και στις συναλλαγές με το υπουργείο. Το σύστημα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων μέσω της άμεσης πρόσβασης στις διοικητικές διαδικασίες, πραγματώνοντας το «ίσες ευκαιρίες για όλους». Διασφαλίζεται, τέλος, η ψηφιακή ανάπτυξη στις επιχειρήσεις καθώς και η ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες, που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, την πληροφορική και το Διαδίκτυο, η προσπάθεια αυτή του υπουργείου αποτελεί σημαντική τομή».