ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                               Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Δήλωση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη
σχετικά με την υποστήριξη της καλλιέργειας των ψυχανθών

 

«Συνεπείς με την προσπάθειά μας για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, μετά την έγκριση και την πληρωμή του de minimis, ενισχύουμε σε κάθε δράση μας την προσπάθεια παραγωγής ντόπιων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών για λύσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα επιβίωσης της κτηνοτροφίας.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύσαμε ιδιαίτερα την Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου όσων ασχολούνται με την παραγωγή σπόρων ψυχανθών για τροφές και ζωοτροφές, αυξάνοντας την επιστροφή κατά 5 Ευρώ το στρέμμα λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της σποροπαραγωγής των ψυχανθών. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε ένα μήνυμα ότι εννοούμε στην πράξη την αλλαγή πολιτικής ώστε να έχουμε σπόρους για την αναγκαία καλλιέργεια τροφών και ζωοτροφών.

Επίσης είμαστε σε επαφή με διάφορες Ενώσεις και επιχειρήσεις ώστε μέσα από τη συμβολαιακή γεωργία και με εργαλείο την Ενιαία Ενίσχυση και την Εξισωτική Αποζημίωση, να μπορέσουμε οι κτηνοτρόφοι να διασφαλίσουν τις αναγκαίες ζωοτροφές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές».