ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014

 ΟΜΙΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15-10

Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Υποβάλαμε στις 17 Ιουλίου προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.

Οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται ανέρχονται σε 4,2 δις €. Εάν σε αυτά προστεθεί και η εθνική συμμετοχή προκύπτει δημόσια δαπάνη της τάξης των περίπου 5,3 δις. €, ενώ, εάν προσθέσουμε και την ιδιωτική συμμετοχή θα διατεθούν και θα αξιοποιηθούν συνολικοί πόροι που φτάνουν τα 6 δις €.Μαζί με τους πόρους του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 δις ευρώ.

Στο νέο Πρόγραμμα επιχειρούμε σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις με την εισαγωγή σειράς νέων Μέτρων που προέκυψαν σε συνέχεια μακρών διαβουλεύσεων με δεκάδες φορείς και οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, και μαραθώνιες συνεδριάσεις, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου, όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τη διαβούλευση για τον πρώτο πυλώνα της νέας ΚΑΠ μέσω του οποίου παρέχουμε στους παραγωγούς ένα εγγυημένο εισόδημα 14 δις ευρώ για την περίοδο 2015-2020.

Συγκεκριμένα:

 • Προτείνουμε μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων και προβλέπουμε αυξημένο όριο επιλέξιμης ενίσχυσης έως 50.000 € ανά δικαιούχο. Πρόκειται για τα λεγόμενα start ups, τα οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του σημαντικότερου προβλήματος της χώρας μας που δεν είναι άλλο από την ανεργία και για τα οποία διατίθενται κοινοτικοί πόροι ύψους 72 εκ. €.Έτσι:
 • Στηρίζουμε τους νέους αγρότες. Παρέχουμε «bonus» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων, από τον εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ δηλαδή από τον πρώτο πυλώνα, για μια πενταετία για τους νέους κάτω των 40 ετών. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 προσέφερε περίπου 12.000 θέσεις αυτό-απασχόλησης νέων αγροτών. Γι’ αυτό, δημοσιεύσαμε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους και νέες 18-40 ετών. Συνολικά 11.116 νέοι παραγωγοί εντάσσονται στο πρόγραμμα και θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 194 εκ ευρώ.Πετύχαμε για πρώτη φορά την ένταξη και 3.224 νέων συμπολιτών μας, επιλαχόντων, στο πρόγραμμα. Στόχος του υπουργείου είναι – μέσα στο 2014 – να αποδοθεί η πρώτη δόση, το 70% του πριμ πρώτης εγκατάστασης, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 136 εκατ. Ευρώ, με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τη ευστότητα της οικονομίας.
 • Κατευθύνουμε, για τους νέους αγρότες, μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, επιπλέον 240 εκ. ευρώ. Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των νέων αγροτών που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα θα είναι 16.000.
 • Ενισχύουμε την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό περίπου 2.100 νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό 4500 επιχειρήσεων κυρίως αγροτουριστικών, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκ. ευρώ. Με τα μέτρα αυτά σχεδόν διπλασιάζουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς.
 • Προγραμματίζουμε την αξιοποίηση 466 εκ ευρώ για την υλοποίηση 7.500 νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στηρίζουμε ταυτόχρονα τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με 340 νέες επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 254 εκ ευρώ. Συμβάλουμε έτσι στη δημιουργία τουλάχιστον 2-3 θέσεων εργασίας ανά επενδυτικό σχέδιο.
 • Σήμερα, κατασκευάζονται στο σύνολο της επικράτειας 78 μεγάλα Δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού άνω των 630 εκατ. ευρώ που έχουν ως στόχο την ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων πόρων. Υλοποιούνται 487 μικρότερα αρδευτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 786 εκατ. ευρώ.

Με το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κατευθύνουμε επιπλέον 436 εκ. € για την ολοκλήρωση ή την κατασκευή νέων μικρών και μεγάλων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών. Έτσι διατηρούμε τις ήδη υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε νέες με την καινούργια προγραμματική περίοδο.

 • Ταυτόχρονα περιλαμβάνουμε στο καινούργιο Πρόγραμμα δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία στις αγροτικές περιοχές, καθώς και δράσεις προώθησης της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην γεωργία και τη δασοκομία, με κοινοτικούς πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργούμε συμβουλευτικά δίκτυα υποστήριξης των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους με πόρους 125 εκατ. ευρώ.
 • Προκειμένου να διασφαλίσουμε το αγροτικό εισόδημα των παραγωγών μας, αλλά και να προστατεύσουμε την αγροτική παραγωγή από φυσικές καταστροφές και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και κυρίως από συνεχείς και έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, προωθούμε ειδικά μέτρα και δράσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ που αφορούν σε επενδύσεις αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης προστασίας. Οι παραγωγοί που θα συμμετέχουν σε αυτά θα ενισχύονται με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, της τάξης του 80%, όταν πρόκειται για μεμονωμένους αγρότες και 100% όταν συμμετέχουν σε ομάδες παραγωγών.
 • Για να ισχυροποιήσουμε περισσότερο τον ΕΛΓΑ, να ενισχύσουμε την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου και να αντισταθμίσουμε τις οικονομικές απώλειες των γεωργών και κτηνοτρόφων από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες, δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα ειδικό μέτρο, για στήριξη της ασφάλισης της γεωργικήςπαραγωγής. Το μέτρο ξεκινά με προϋπολογισμό 10 εκ ευρώ και αναμένεται, μετά και από τη σύνταξη εμπεριστατωμένης μελέτης που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ανέλθει μέχρι τα 200 εκ. Ενισχύουμε, και ενθαρρύνουμε τη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων δηλαδή ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών με κάλυψη του 100% των δαπανών τους. Στο ειδικό αυτό μέτρο, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 27 εκ. €.

Επίσης,

 • Προωθούμε την αποκέντρωση και μειώνουμε την γραφειοκρατία. Για να το πετύχουμε αυτό προβλέπουμε την εκχώρηση του 30% των πόρων, δηλαδή περίπου 1,8 δις ευρώ του νέου Προγράμματος, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες καλούνται μέσα από ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως αυτές προέκυψαν από τις αντίστοιχες περιφερειακές μελέτες που εκπόνησαν. Σημαντική στρατηγική μας επιλογή αποτελεί η εκχώρηση στο 100% του νέου LEADER, στις Περιφέρειες, καθώς αποτελεί πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Μάλιστα, με το νέο LEADER παρέχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, δυνατότητα που στην προηγούμενη περίοδο αξιοποιούσαν μόνο τα ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου), ενώ καταργείται και το πληθυσμιακό κριτήριο έως 3.000 κατοίκους ανά δημοτικό διαμέρισμα.
 • Εκχωρούμε επίσης στις Περιφέρειες το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, της περιβαλλοντικής δράσης που αφορά στην αναχλόαση των βοσκοτόπων, καθώς και των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ρευστότητας των επενδυτών και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης των επενδύσεων, αξιοποιούμε δύο δυνατότητες μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

Πρώτον, αυξάνουμε, την επιδότηση μέχρι 90%, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και επενδύσεων, όπως για νέους γεωργούς, για επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των Συμπράξεων Καινοτομίας και για επενδύσεις που συνδέονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία).

Δεύτερον, προβλέπουμε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία (τύπου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) τα οποία μπορούν να ενισχυθούν με κοινοτικούς πόρους έως και 4% του ΠΑΑ (δηλαδή 170 εκ. ευρώ) τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δανειοδότηση των επενδυτών με χαμηλά επιτόκια.

Τέλος, αυτή την εβδομάδα καταθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αλιεία και τη Θάλασσα 2014-2020. Με το πρόγραμμα αυτό αξιοποιούμε κοινοτικά κονδύλια 388 εκ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την απασχόληση με νέες επενδύσεις στη μεταποίηση, στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και στον Αλιευτικό Τουρισμό.

Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εγώ αλλά και ο Πάρης Κουκουλόπουλος είμαστε αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όχι γιατί το επιθυμούμε και το θέλουμε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι έχει γίνει ήδη μια πάρα πολύ καλή προεργασία και σε βάθος δουλειά και πως με την έναρξη της νέας χρονιάς τα πάντα θα είναι έτοιμα για όσους στοχεύουν να επενδύσουν στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και για όσους ήδη δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγροτική οικονομία. Όσοι ειλικρινά πιστεύουν ότι ο αγροτικός τομέας θα αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διαψευστούν.

Σας ευχαριστώ.