ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 04 Απριλίου 2013


Σημεία Απάντησης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ  κ. Νικολάου Μωραΐτη
για την καταπολέμηση του μελιταίου πυρετού  στα αιγοπρόβατα


Δεν ιδιωτικοποιείται το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Μελιταίου
«Φέτος για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του μελιταίου οι κτηνοτρόφοι θα χρησιμοποιούν εκτός από τους μόνιμους κτηνιάτρους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και το έκτακτο προσωπικό που θα προσληφθεί σε όλη την Ελλάδα. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που δεν διευκολύνει την πρόσληψη ικανού αριθμού μόνιμου προσωπικού, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε. Δίνουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και σε ιδιώτες κτηνίατρους, αλλά και σε κτηνιάτρους των αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών. Πρόκειται για μια επιπλέον δυνατότητα που παρέχουμε στους κτηνοτρόφους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, δεν είναι υποχρεωτική για τους κτηνοτρόφους.
Σε κάθε περίπτωση δεν ιδιωτικοποιείται το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία ανάθεση σε εταιρείες, όπως αναφέρατε. Δεν υποχρεούνται οι κτηνοτρόφοι να προσλαμβάνουν ιδιώτη κτηνίατρο, τους δίνεται, όμως, η επιπλέον αυτή επιλογή εάν το επιθυμούν. Όσοι παραγωγοί δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να πάρουν ιδιώτη κτηνίατρο, θα χρησιμοποιούν το τακτικό και το εποχικό προσωπικό που θα προσληφθεί. Προχωρήσαμε σε αυτή την εναλλακτική δυνατότητα ύστερα και από αιτήματα πολλών κτηνοτρόφων».

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τον εμβολιασμό των ζώων
«Θα ήταν ευχής έργον να επαρκούσαν οι μόνιμοι κτηνίατροι του δημοσίου για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του μελιταίου πυρετού. Δυστυχώς, οι ελλείψεις είναι τέτοιες, που η χώρα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπάρκεια κτηνιατρικών ελέγχων. Μακάρι να επαρκούσαν και οι εποχικοί. Η μέχρι σήμερα, όμως, εφαρμογή του προγράμματος απέδειξε την ανάγκη να βρούμε και εναλλακτικές λύσεις. 
Για τον εμβολιασμό των ζώων πριν την μετάβασή τους στις θερινές βοσκές προχωρούμε σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις. Πριν το Πάσχα αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρόσληψη 125 συμβασιούχων, αρκεί βεβαίως και οι περιφέρειες να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρόκειται για κτηνιάτρους, αποφοίτους ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής και εργάτες. Οι προσλήψεις είναι με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Παράλληλα, ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη άλλων 125 συμβασιούχων μέχρι το φθινόπωρο».

Ζητήσαμε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη κτηνιάτρων στο ΥπΑΑΤ
«Οι μόνιμοι κτηνίατροι στο δημόσιο και στις περιφέρειες σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων από 1.025 το 2009 μειώθηκαν στις αρχές του 2012 στους 800. Σήμερα πρέπει να είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κτηνιάτρων λόγω συνταξιοδοτήσεων. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, και με επιστολή μου στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τις 20 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου, ζητήσαμε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη κτηνιάτρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πέραν του περιορισμού της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Άλλωστε, αν δεν συμμορφωθούμε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας».

Αυστηρή εποπτεία και έλεγχος των ιδιωτών κτηνιάτρων
«Όσον αφορά στους ιδιώτες κτηνιάτρους, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προβλέπεται, συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας: Πρώτον, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεύτερον αντίγραφο της έναρξης εργασίας ή σύμβασης με το συνεταιρισμό, τρίτον, αντίγραφο του ποινικού μητρώου και τέταρτον, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται στο δημόσιο και ότι δεν θα διαθέσουν τα εμβόλια στο εμπόριο. Θα υπάρχει εποπτεία και έλεγχος από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες και αν διαπιστωθούν παρατυπίες, οι ιδιώτες κτηνίατροι αποκλείονται από το πρόγραμμα».

Δωρεάν τα εμβόλια και οι εξετάσεις
«Στους ιδιώτες κτηνιάτρους θα παρέχονται δωρεάν τα εμβόλια. Η αποστολή και η εξέταση των δειγμάτων αίματος γίνεται επίσης δωρεάν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα δημόσια κτηνιατρικά εργαστήρια βρουκέλλωσης».

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Μελιταίου Πυρετού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ
«Το Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης του μελιταίου πυρετού για το 2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά και χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που φτάνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
1.   η αγορά εμβολίων και αντιδραστηρίων κατά 50%,
2. η πρόσληψη διακοσίων πενήντα συμβασιούχων για τις αιμοληψίες και τους εμβολιασμούς κατά 50% και 
3.  η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τη σφαγή των ζώων που νοσούν κατά 50%.

Ήδη υπάρχει διαθεσιμότητα 1 εκατομμυρίου εμβολίων κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια άλλου 1,8 εκατομμυρίου εμβολίων.
Οι υπηρεσίες της Ε.Ε. παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του προγράμματος και στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί δύο έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ένας οικονομικός τον Ιούνιο και ένας κτηνιατρικός το Σεπτέμβριο, για να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί».

Η επιδότηση της ηλεκτρονικής σήμανσης αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία
«Η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη-μέλη. Έως το 2009 που ήταν προαιρετική ήταν επιδοτούμενη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων ήταν ελάχιστο. Από τους 134.000 κτηνοτρόφους εκδήλωσαν ενδιαφέρον 4.400, υπέγραψαν συμβάσεις 3.500 και μόνο 1.830 παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά, όμως, την παρέλευση αυτής της περιόδου δεν είναι δυνατή η επιδότηση της ηλεκτρονικής σήμανσης λόγω των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και γιατί αντίκειται στις αρχές του ανταγωνισμού».

Προστασία Ζωικού Κεφαλαίου και Δημόσιας Υγείας
«Το πρόγραμμα καταπολέμησης του μελιταίου πυρετού στοχεύει αφ’ ενός στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και αφ’ ετέρου στην προάσπιση της δημόσιας υγείας με την παραγωγή ασφαλών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Η νόσος έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες στους αιγοπροβατοτρόφους καθώς επηρεάζει την παραγωγή και το εμπόριο των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και των ζώντων αιγοπροβάτων, δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες απαιτούν τα προς εισαγωγή ζώα να είναι απαλλαγμένα από τη νόσο. 
Σας θυμίζω ότι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να γίνεται μόνο από μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης του μελιταίου. Για να πάρει δηλαδή το γάλα η μεταποιητική μονάδα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα ζώα είναι είτε απαλλαγμένα από τη νόσο είτε εμβολιασμένα».

Το χρονικό του μελιταίου στη χώρα μας
«Η οργανωμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της νόσου ξεκίνησε το 1975 με εμβολιασμό των νεαρών αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά τα κρούσματα τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους. Ωστόσο, από το 1992 έως το 1998 υπήρχε μία υπερεκτίμηση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να σταματήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού και να μετατραπεί σε πρόγραμμα εκρίζωσης, δηλαδή αιμοληψία και όπου διαπιστωθεί νόσος, σφαγή του ζώου και αποζημίωση του κτηνοτρόφου. Αυτό είχε, όμως, ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση και πάλι των περιστατικών βρουκέλλωσης. 
Από το 1999 ξεκίνησε ξανά ο μαζικός εμβολιασμός ζώων στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα νησιά συνεχίστηκε το πρόγραμμα εκρίζωσης, και πλέον εμβολιασμοί γίνονται και στην Εύβοια, στη Λέσβο, στη Λέρο και στη Θάσο. Το πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία το 2004, αλλά δυστυχώς δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εξαιτίας ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων, εξαιτίας καθυστερήσεων στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, διάσπασης υπηρεσιών μετά τον Καλλικράτη, παράνομων μετακινήσεων αιγοπροβατοτρόφων, ελλιπούς ηλεκτρονικής σήμανσης κ.ά.
Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου  στη χώρα μας κι επαναφέρει το θέμα κατά τη διάρκεια των ετήσιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί. Ο ίδιος ο Επίτροπος Υγείας, ο κ. Μποργκ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις 15 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εστίασε την προσοχή του στην καταπολέμηση του μελιταίου πυρετού και της λύσσας».

Το άρθρο 68 θα πληρωθεί πριν το Πάσχα, εφόσον δηλωθούν τα στοιχεία εγκαίρως
«Το άρθρο 68, το λεγόμενο Ποιοτικό Παρακράτημα, πιστεύουμε ότι θα πληρωθεί πριν από το Πάσχα. Εξαρτάται ο χρόνος της πληρωμής του από τη συνέπεια των κτηνοτρόφων να δηλώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες».