Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου 

Α/Α


 ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


1Κρητικό ΠαξιμάδιΠΓΕΠροδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996

  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής κα
Γεωγραφικών Ενδείξεων