Τυριά

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου

 

Α/Α

 

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1Ανεβατό ΠΟΠ313060/14.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
2Γαλοτύρι ΠΟΠ313031/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
3Γραβιέρα ΑγράφωνΠΟΠ313045/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
4Γραβιέρα ΚρήτηςΠΟΠ313047/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
5Γραβιέρα ΝάξουΠΟΠΠροδιαγραφές
313071/18.01.94(ΦΕΚ 23/18.01.94)
318849/21.08.08(ΦΕΚ 1725/28.08.08)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
6Καλαθάκι ΛήμνουΠΟΠ313044/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
7ΚασέριΠΟΠ313027/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L174/2000
8Κατίκι ΔομοκούΠΟΠ313048/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
9Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ313032/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
10ΚοπανιστήΠΟΠΠροδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C186/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L129/2013
11Λαδοτύρι Μυτιλήνης ΠΟΠ313058/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L148/1996
12ΜανούριΠΟΠ313028/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
13ΜετσοβόνεΠΟΠ313070/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
14ΜπάτζοςΠΟΠ313057/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
15Ξυνομυζήθρα ΚρήτηςΠΟΠ313051/14.01.94 (ΦΕΚ 18/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
16Πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ313062/17.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
17Σαν ΜιχάληΠΟΠ313069/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
18ΦέταΠΟΠ313025/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.1994)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L277/2002
19Σφέλα ΠΟΠ313056/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
20Φορμαέλλα Αράχωβας ΠαρνασσούΠΟΠ313063/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
21Ξύγαλο Σητείας ή Ξίγαλο ΣητείαςΠΟΠΠροδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C312/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L200/2011

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων